Anvendt litteratur:

<<<FORSIDEN

Tore Kopperud og Thomas Kristensen: Mere end du aner, Lohses Forlag.                  (K&K)

Eigil Morland, Tore Kopperud og Thomas Kristensen: Lev livet. Forlaget Korskær.    (MKK)

Walter A. Elwell: Lohses Bibelhåndbog, Lohses Forlag.                                              (LB)