Blå mandag

<<<TILBAGE

Tekst og billede:
Det Kriminalpræventive Råd
Odinsvej 19, 2. sal
2600 Glostrup
Telefon 43 44 88 88
Telefax 33 43 01 39 
dkr@crimprev.dk
 
www.crimprev.dk 


Når konfirmanderne fejrer blå mandag med mange penge på lommen, er de lette ofre for røveri. De ubehagelige situationer kan mange gange undgås, hvis man følger nogle enkle råd

Gode råd til konfirmander

Med mange penge på lommen og måske lidt for meget alkohol i blodet kan man nemt løbe ind i kedelige oplevelser Blå Mandag. Nogen konfirmander har oplevet at blive frastjålet alle deres gavepenge eller dyrt mærkevaretøj. Hvis du bruger din sunde fornuft, så kan du undgå at blive et let offer for plat og tyveri. Her er nogle gode råd, som du kan følge for at få den bedste Blå Mandag:

 • Tag ikke flere penge med end nødvendigt. Opbevar dem et sikkert sted, evt. i et mavebælte under tøjet. Lad være med at vifte med alle dine penge, når du betaler.

 • Sørg for at følges med dine venner – hele tiden! Pas på hinanden. Gå ikke alene med nogen du ikke kender. Vær flere sammen.

 • Vær varsom med alkohol, og sørg for at spise, hvis du drikker. Alkohol kan nemt vælte dig omkuld - især på en tom mave!

 • Lad dig ikke provokere af grupper eller personer på din tur i byen. Nogen har oplevet at blive provokeret af en mindre person, og hvis man svarer igen, er man pludselig omringet af en hel gruppe "bodybuildere", som vil "hjælpe" deres kammerat. Bak ud og forlad stedet, uden at lade dig hidse op.

 • Tag ikke imod "gode tilbud" fra folk du ikke kender. Hæleri er lige så ulovligt som tyveri.

 • Tal med dine forældre om, hvad I har tænkt jer at lave. Aftal evt. at ringe hjem på et bestemt tidspunkt. Undersøg og aftal hvornår og hvordan du/I kommer hjem.

Og ha’ så en rigtig god dag.

 

Gode råd til forældrene

Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre, for at dit barn får en god og tryg Blå Mandag.

 • Tal med dit barn om hvad hun/han vil lave Blå Mandag. Spørg om hvorhenne og med hvem.

 • Tal om hvor mange penge det er nødvendigt at tage med.

 • Bed dit barn om hele tiden at følges med venner, som både du og hun/han er trygge ved.

 • Lav aftale om hvordan dit barn kommer hjem. Organiser evt. en kørselsordning med nogle andre forældre.

 • Sørg for at dit barn kan komme i kontakt med dig i løbet af dagen/aftenen.

 • Tal om virkningen og farerne ved at drikke. De fleste ulykker og voldsforbrydelser hænger sammen med alkohol eller stoffer. Sørg for at dit barn har spist før hun/han tager hjemme fra.

 • Opret evt. et "forældrekorps", som skiftes til at være et bestemt sted i byen, fx på en café. Her kan de unge få hjælp eller bare en snak på deres bytur.

En god snak hjemme om de ubehagelige situationer, der kan opstå Blå Mandag, kan mange gange få de unge til at være mere opmærksomme på deres bytur.

 

Blå Mandag arrangementer

Blå Mandag kan bruges til meget andet end diskoteksbesøg. Flere kommuner har haft succes med at arrangere alternative tilbud til konfirmanderne, og på den måde være med til at begrænse alkoholforbrug og kriminalitet blandt de helt unge.

Om man vælger bowling, røgdykning, samba, crosskørsel, sminkeværksted eller noget helt andet er af mindre betydning. Formålet er at lave nogle arrangementer, som kan trække de unge væk fra byens natteliv og give dem en god oplevelse på dagen.

Det er en god ide at være flere sammen om arrangementet. Forældre kan fx gå sammen i grupper eller man kan kontakte de lokale SSP-konsulenter, klubmedarbejdere eller andre voksne som måske vil være med til at arrangere en alternativ Blå Mandag. Det lokale politi vil evt. også kunne inddrages.

 • Forhør jer hos kommunen, om der findes nogle tilbud/faciliteter, som kan bruges på dagen.

 • Spørg lokale foreninger eller klubber om de vil stille lokaler eller faciliteter til rådighed.

 • Private aktivitetstilbud (fx rundflyvning, bowling, go-cart) vil måske give særlig rabat til de unge Blå Mandag.

Der findes mange muligheder for alternative aktiviteter Blå Mandag. Det vigtigste er, at de unge får en god dag, hvor risikoen for at løbe ind i ube-hagelige situationer er begrænset.

 

Blå Mandag fest

- Gode råd, hvis der skal holdes en fælles fest for de unge

En god fest kræver en god planlægning, især hvis den skal afvikles i gode og trygge rammer. Følgende råd er ment som en hjælp til voksne, der vil arrangere en fest for de unge.

Planlægning før festen

 • Inddrag de unge i planlægningen. Sørg for at de unge føler, at det er deres fest og dermed også deres ansvar, at det bliver en god fest.

 • Gør det klart hvem festen er for. Er festen kun for en særlig gruppe (klassen, klubben el.lign) eller også for andre gæster?

 • Tænk på bemanding til festen. Hvilken slags opsyn skal der være (medarbejdere, forældre, professionelle dørmænd), og hvor mange er der brug for? Fordel ansvaret mellem medarbejderne og evt. andet opsyn, så alle har klare ansvarsområder.

 • Opstil regler for acceptabel adfærd til festen. Medarbejderne og andet opsyn skal kunne stå inde for reglerne. Sørg for, at der er klare regler angående bortvisning.

 • Lav en klar alkoholpolitik, som de unge og evt. deres forældre informeres om. Aftal, hvordan reglerne skal håndteres, så det virker konfliktløsende og ikke konfliktskabende. Man kan fx lave aftaler om, hvordan man afviser unge, der er for fulde, eller hvem og hvor mange der skal være med til at løse konflikter.

 • Aktiviteter før og under festen giver en god stemning. Inddrag de unge. Pynt op til festen, måske i forhold til et tema. Arranger evt. konkurrencer og underholdende indslag.

 • Informer naboer og forældre om tidspunkt og sted.

 • Informer og inddrag evt. andre klubber og foreninger.

 • Er der behov for at informere det lokale politi?

Selve festen

 • Byd altid velkommen ved døren. Det giver et godt og nødvendigt overblik over festdeltagernes antal og tilstand.

 • Kommer der uventede og uønskede gæster, så lad dem ikke komme ind. Hellere ballade ude end inde.

 • Sørg for at der er "plads" til alle. Behold styringen, så ingen "overtager" festen og ingen føler sig udelukket.

 • Hvis en konflikt opstår, sørg da for at være mindst to voksne, der går ind i en konfliktløsning. Støt hinanden.

Efter festen

 • Lav en opsamling eller evaluering af festen. Hvad gik godt, og hvad gik knap så godt. Undersøg hvorfor.

 • Skriv erfaringerne ned, så de kan bruges til næste fest.

 • Inddrag altid de unge i evalueringen!

 

Det Kriminalpræventive Råd
Odinsvej 19, 2. sal
2600 Glostrup
Telefon 43 44 88 88
Telefax 33 43 01 39 
dkr@crimprev.dk
 
www.crimprev.dk 

<<<TILBAGE