Trosbekendelsen

<<<   FORSIDEN


- er en genial sammenfatning af den kristne tro.
- er en kortfattet forkyndelse af Bibelens indhold.

Den kristne tro er ikke en tro på hvad som helst. Derfor har Den Danske Folkekirke flere skrifter, som udtrykker, hvad vi tror på, og som folkekirken er forpligtet på.

Det første - og vigtigste - er Bibelen. Men desuden har vi 5 bekendelsesskrifter:
3 fra oldkirken (før år 670):
   - Den Apostolske Trosbekendelse
   - Den Nicænske Trosbekendelse
   - Den Athanasianske Trosbekendelse
2 fra reformationstiden:
    - Luthers Lille Katekismus
    - Den Augsburgske Bekendelse

Bekendelsesskrifterne føjer ikke noget til det, som Bibelen fortæller os. De udtrykker bare de helt centrale bibelske sandheder på en kortere måde.

Det er den første, Den apostolske trosbekendelse, som vi normalt kalder "trosbekendelsen". Vi bruger den i gudstjenesten, og det er også den trosbekendelse, der bruges ved dåben. Trosbekendelsen udtrykker altså den virkelighed, som vi fik del i, da vi blev døbt.

Derfor er det også trosbekendelsens virkelighed, der har været det egentlige indhold i konfirmationsforberedelsen.

 

Lad os bruge trosbekendelsen til at se, hvor meget du har lært:

Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen
- Hvad vil det sige at forsage?
- Nævn tre eksempler på, hvad Djævelens gerninger er.
- Hvad prøver Djævelen på? (Luk 8,12. 1 Pet 5,8)

Jeg tror
- Hvad vil det sige at tro (Hebr 11,1)
- Hvordan kommer vi til at tro på Gud? (Rom 10,17)
- Er det nødvendigt for os at tro? (Joh 3,16)

på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
- Hvad betyder det for os, at vi kan kalde Gud for "far"?
- Hvor bruger vi mest at kalde Gud for "far"? (Matt 6,9)
- Hvordan er Gud almægtig? (Ef 1,20)
- Hvordan skabte Gud himlen og jorden (1 Mos 1)
- Hvorfor tror I han skabte os mennesker?

Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
- Hvad betyder det for os, at Jesus er Guds Søn?
- Hvad betyder det, at han er vores Herre?

som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
- Hvad vil det sige at, at Jesus er undfanget ved Helligånden? (Luk 1,35)
- Hvorfor er det vigtigt, at Gud er far til Jesus?
- Hvorfor er det vigtigt, at et menneske er mor til Jesus?

pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,
- Hvad betyder Jesu død for os? (Kol 2, 14. 1 Joh 1,7)
- Jesus blev dømt til døden, men var han skyldig? (Luk 23,39-41. 2 Kor 5,21)
                Hvorfor eller hvorfor ikke?
- Hvorfor blev Jesus forladt af Gud? (Matt 27,46)

på tredje dag opstanden fra de døde,
- Hvordan kunne Jesus opstå fra graven? (ApG 3,15)
-
Hvad betyder Jesu opstandelse for os? (1 Kor 15,17 og 22)

opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
- Hvor er Jesus nu? Er han langt væk?

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
- Hvad betyder noget, når Jesus kommer igen for at dømme os - om vi er gode, eller om vi tror?

Jeg tror på Helligånden,
- Hvem er Helligånden? (Joh 16,7)
- Hvor kan vi læse om Helligåndens komme til verden?
- Hvad er hans opgave? (Joh 14,6 og 16,8-15)

en hellig almindelig kirke,
- Hvad er det for en kirke? (1 Kor 12,13)

de helliges samfund,
- Hvem er de hellige?
- Hvorfor er fællesskabet vigtigt? (Rom 12,4-5)

syndernes forladelse,
- Hvor får vi syndernes forladelse? (Matt 26,28. Kol 1,14)
- Hvad betyder det at få syndernes forladelse?
- Kan vi klare os uden?

kødets opstandelse og et evigt liv.
- Hvad betyder "kødets opstandelse"?
- Hvad skal vi bruge det evige liv til?

 


Ugens link:
- en samling kristne ungdomsforeninger:


IMU - Indre Missions UngeKFUM & KFUKLMU - Luthersk Missionsforenings UngeKristelig Forening for Studerende


Luthers Lille Katekismus

 

Trosbekendelsen

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

 

 

<<<   FORSIDEN