Helligånden

<<<FORSIDEN

Den største kraft

Jesus lovede sine disciple, at selv om han skulle forlade jorden og fare til himmels, ville han ikke forlade dem. Han ville sende Helligånden som deres vejleder og kraften til at leve som kristne i verden.

"I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer," siger Jesus (ApG 1,8).

 

Åndens værk: Troen

Det er Helligånden, der skaber troen. Helligånden er som en projektør, der rettes mod os, så vi ser, hvem vi selv er (Joh 16,8-9). Han afslører vores egoisme, synd og ulydighed og viser os, at vi behøver en frelser.
Men projektøren rettes også mod Jesus, så vi kan se ham som vores frelser og redningsmand (Joh 16,14). Når mennesker ser, hvem de selv er, og hvem Jesus er, så er det Helligåndens gerning.

Åndens værktøj: Ordet

For at føre mennesker til Gud bruger Helligånden ordet:
"Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord" (Rom 10,17).

Helligånden virkede i de mennesker, som skrev Bibelen:
"Drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud" (2 Pet 1,21).

Åndens værksted: Kirken

"Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke ..."
Helligånden kom over disciplene pinsedag (ApG 2), som mange kalder "kirkens fødselsdag".
Helligånden bygger kirke ved at samle mennesker omkring Jesus, og Helligånden virker i kirken gennem ordet og sakramenterne.
Vi kan ikke være solokristne - vi hører med i et stort fællesskab: Kirken.

   Luthers Lille Katekismus   

Tre i én

Som kristne tror vi på den treenige Gud. At han er én Gud og alligevel tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Det er mere end mennesker kan forstå, men ud fra Bibelen kan vi udtrykke det sådan:

Faderen er Gud over os - skaberen.
Sønnen er Gud for os - frelseren
Helligånden er Gud hos os - hjælperen.

Helligånden er Gud hos os, Jesus i vore hjerter (Ef 3,17).

Ånden er liv

Hvis troen og kristenlivet kun bestod af lærdom og gamle fortællinger, så var der ikke meget ved det. Helligånden gør det levende for os, så det kommer til at betyde noget - eller alt - for os.
Men Helligånden har også med livets udfoldelse at gøre. Det, at Gud kan bruge os til noget som kristne, beror på, at Helligånden giver os kraft og gaver til at gøre det, som Gud vil have gjort.

Bibelen taler om:
Nådegaver.     Det er udrustning til tjeneste i den kristne kirke
                          fx at forkynde, hjælpe, helbrede (1 Kor 12,29-30).
Frugter.           Det er det, som viser sig i de troendes liv
                           fx kærlighed, venlighed, trofasthed, fred (Gal 5,22-23).

Det betyder ikke, at vi som kristne er "bedre" end andre mennesker. Helligånden viser os klart, at vi behøver Jesus og syndernes forladelse. Men der, hvor Helligånden får plads i et menneske, der må der nødvendigvis ske noget med det menneskes måde at leve på. For Helligånden kan aldrig være uvirksom i os.

Vi kan ikke få mere eller mindre af Helligånden, men Helligånden kan få mere eller mindre plads i os!

<<<FORSIDEN