Kærligheden

<<<FORSIDEN

Kærligheden er Guds vilje

'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.'
Dernæst kommer: 'Du skal elske din næste som dig selv.' Intet andet bud er større end disse.

Sådan siger Jesus (Mark 12,30). Og det samme finder vi flere steder i GT (fx 5 Mos 6,5 og 3 Mos 19,18). Faktisk kan alle Guds bud sammenfattes i det ene: at elske Gud og mennesker. Det er Guds vilje.

Det er godt, at Gud sætter kærligheden så højt, for
           
- ukærlighed giver angst og usikkerhed
           
- kærlighed giver varme og tryghed.

Der, hvor der er kærlighed, er der også plads til ægte livsudfoldelse.
Der, hvor der er kærlighed, er der også tilgivelse.
Der, hvor der er kærlighed, føler vi, at vi er værdsat.

Vi mennesker har ondt i kærligheden

- Kærligheden til Gud er ofte halvhjertet eller også vil vi måske slet ikke have med ham at gøre.
- Næstekærligheden overdøves af egoisme - også selv om vi tror, at vi er gode og kærlige.
- Forelskelse bliver pladderromantik og ægteskabet bliver en spændetrøje.

Vielsesritualet
siger en masse om, hvad kærlighed er.

Gud er kærlighed
er den rene vare!
Den viser os
alt om, hvad kærlighed er.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)

Jesus siger: "Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer" (Joh 15,13).

Paulus lovsynger kærligheden i 1 Kor 13:
Kærlighedens højsang
- den er flot og god at få forstand af!

Kristen kærlighed
stammer fra Guds kærlighed til os.

 

Kærlighedens grundlov:
Vi elsker, fordi Gud elskede os først (1 Joh 4,19).
ALDRIG modsat.

<<<FORSIDEN