Guds omsorg

<<<FORSIDEN

Jeg tror på Gud Fader
Sådan begynder trosbekendelsen. Det betyder ikke, at Gud er som et menneske.

           Der er forskel på fædre. Gud er som en god far:

                       En, der er retfærdig.
                             En, der bryder sig om os.
                                   En, der altid har tid til os.
                                         En, der altid er glad for os.


Ugens link:


Kristeligt Arbejde blandt Blinde

Luthers Lille Katekismus

  Men Bibelen går videre i sin beskrivelse af, hvordan Gud er:

Glemmer en kvinde sit diende barn?
Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme,
glemmer jeg ikke dig.
                   (Es 49,15)

Hverken en fars eller en mors omsorg er nok til at beskrive Guds omsorg.

Guds omsorg gælder alt det, han har skabt

Gud slipper ikke det, som han har skabt. Det er hans, og han tager sig af det.

Jesus siger: Sælges ikke fem spurve for to skilling? Og ikke én af dem er glemt af Gud. (Luk 12,6)

Guds omsorg gælder hvert menneske

Det, som adskiller mennesket fra resten af skaberværket, er, at vi er skabt i Guds billede (1 Mos 1,28). Derfor tager Gud sig af mennesket på en særlig måde.

Der er mennesker, som lever, som om Gud ikke er til! Og alligevel ville livet slet ikke være en mulighed uden ham, for det er Gud, der giver os livet hver dag (ApG 17,28).

Guds omsorg gælder altså også dem, som ikke vil kendes ved ham. “Han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige,” siger Jesus (Matt 5,45).

 

Guds omsorg gælder dig

Han, som har skabt himlen og jorden, vil være din far! Han vil have omsorg for dig!

Det betyder, at du har en, som du altid må komme til med dine problemer - og med din tak for alt det, som han giver dig: Livet, venner, familie, hus og hjem (1 Kor 4,7).

  Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. (1 Pet 5,7)   

Somme tider er det vanskeligt at se, at Gud har omsorg for os. Somme tider gør livet simpelt hen for ondt.

Da er det Guds vilje, at vi skal møde hans omsorg gennem andre mennesker. Vi er sat til at have omsorg for hinanden og være “kanaler” for Guds godhed.

Ingen kristne er så stærke i troen, at de aldrig tvivler, men sammen med andre kristne kan vi styrke troen hos hinanden og igen komme til at se Guds omsorg.

Giv et eksempel på, hvordan vi kan se Guds omsorg.
Giv også et eksempel på, i hvilke situationer det kan være svært at få øje på Guds omsorg.
Hvad kan man gøre i sådanne situationer?

<<<FORSIDEN