Omvendelsen / tilgivelsen / troen

<<<FORSIDEN

Først den ene vej
- og så den anden vej!

Så enkelt er det. Omvendelse betyder simpelt hen, at vi skal vende os om og gå den anden vej. Foretage et U-sving i livet.

Bibelen fortæller os mennesker, at vi går den forkerte vej - også selv om det ser ud til at gå godt med livet. Vi er syndere, og det betyder, at vi er på vej væk fra Gud, og den vej går mod fortabelsen.

Men Bibelen fortæller også, at Jesus er kommet for at kalde syndere til omvendelse. Se fx Luk 5,32. Det betyder, at vi skal væk fra syndens vej og ind på den vej, der går til himlen.

Når nye bilister skal lære at tage et U-sving i trafikken, må de øve sig mange gange. Og et U-sving i livet er meget sværere. For at omvende sig indebærer en total ændring. Skal vi være helt ærlige, så er der jo meget af det, som synden lokker med, som vi helst ikke vil slippe. Men når Jesus siger, at vi skal omvende os, så vil han også lære os at slippe alt det, som ødelægger livet, og hjælpe os ind på den rigtige vej - livets vej.

 

Giv eksempler på noget af det, som Bibelen kalder synd, og som vi kan have svært ved at slippe.

 

Omvendelse betyder tilgivelse

Når man forlader én vej så er det jo for at gå på en anden. Den nye vej, som omvendelsen fører ind på, er tilgivelsens vej. Jesus vil, at vi skal modtage hans tilgivelse for alt det, som hører til på den forkerte vej. Det var derfor, han døde på korset - han tog konsekvensen og straffen for vores synd. Vi kan sige, at den nye vej - tilgivelsens vej - hedder Jesus! Ja, det siger han på en måde selv:

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. (Joh 14,6)

Vi må ALTID have lov til at vende os til Jesus og få hans tilgivelse. Der er ikke noget, som han ikke vil tilgive. Men så ønsker han også, at vi skal gøre alvor af det og gå på den nye vej sammen med ham. Det betyder, at når vi får hans tilgivelse, så skal vi også være med til at tilgive andre. Hvis vi ikke vil det, så er vi jo stadig på den gamle vej.

Hvis nogen virkelig har gjort os ondt, så kan det godt være, at vi tænker: "Det kan jeg aldrig tilgive!" Men det er jo noget vrøvl. Vi KAN altid tilgive - spørgsmålet er, om vi VIL! Og det VIL vi nok først, når det rigtig går op for os, hvor meget Jesus har tilgivet os.

Læs lignelsen om den gældbundne tjener - Matt 18,23-35.
Se også, hvad Jesus siger, efter at have lært disciplene Fadervor - Matt 6,14-15.

 

Omvendelse betyder tro

At omvende sig betyder at begynde at tro på Jesus. Nu kan det med troen godt være svært at forstå.

"Jeg tror nok, at det bliver regnvejr" betyder jo, at jeg ikke er helt sikker på, om det nu også kommer til at passe. Troen på Jesus er helt anderledes. Vi tror på ham, som altid passer - og det kan vi være sikre på.

"Jeg tror, at Gud er til". Ja, det er straks meget bedre. Her er tro det samme som overbevisning. Troen siger, at jeg er overbevist om, at sådan er det! Men hør lige: Bibelen siger faktisk, at Djævelen også tror på denne måde (Jak 2,19). Den Onde er ikke et øjeblik i tvivl om, at Gud eksisterer. Han vil bare ikke gå på Guds vej.

"Jeg tror på ham". Når vi tror på noget, som en anden siger, så betyder det, at vi har tillid til ham. Den kristne tro er tillid til Gud og tillid til Jesus. Vi har tillid til Jesus, og derfor vil vi gerne vende om og gå den vej, som han viser os gennem livet.

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. (Hebr 11,1)

Så kan det godt være, at vores tro ikke er så stærk, som den burde være. Troen er altid i kamp med tvivlen, og somme tider får tvivlen overmagten. Men det er jo i grunden heller ikke vores tro, der frelser os. Det er Jesus. Det, der betyder noget, er ikke, hvordan vores tro har det, men hvem det er, vi tror på. Hvis du tror på Jesus, så tror du nok!


En sang siger det på denne måde:

At tro, det er ikke at tro, at du tror,
men barnligt at klynge dig fast til Guds ord.
Det er i din afmagt at se på Guds lam
og lade dig nøje med ordet om ham.

<<<FORSIDEN