Jesu opstandelse

<<<   FORSIDEN   KALENDER

Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. (1 Kor 15,17-18)

 

 

Hvad ingen har set

Der var ingen, der så opstandelsen, Men ...
- Graven var tom (Luk 24,1-12).
    - De mødte Jesus (Luk 24,13-49).
Se også Matt 28, Joh 20-21, 1 Kor 15,4-9.


Ugens link:
Kristne bøger - musik - film

Jesu opstandelse betyder

Opstandelsen er Guds "ja" til Jesus - og dermed også Guds "ja" til os! Det betyder, at frelsen er fuldbragt og døden er besejret 1 Kor 15,57.

Opstandelsen gør Djævelen magtesløs (Hebr 2,14).

Opstandelsen viser, at Jesus lever - at Jesus er Herre!

En førstegrøde

Døden er en realitet i denne verden. De gamle skal dø - de unge kan dø! Det er syndens konsekvens (Rom 6,23).

"Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen," skriver Paulus (1 Kor 15,20).

Førstegrøden er det første korn, der bliver høstet fra en mark.

Jesus var den første, der blev "høstet" ind i himlen. Når vi tror på ham, skal vi følge efter, når Guds store høst går i gang.

Hvad menes der med "Guds store høst"?

I dåben fik vi del i Jesu opstandelse - og dermed håbet om det evige liv. Derfor begynder enhver barnedåb med ordene:
"Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde" (1 Pet 1,3).

 

Jesus kommer igen for at dømme levende og døde
Vores frelser er også vores dommer. Det betyder, at evigheden afhænger af, hvordan vi forholder os til ham (Joh 3,16-18).
Det evige liv begynder der, hvor troen begynder (Joh 17,3).
Ikke alle skal opstå, men alle skal forvandles til herlighed (1 Kor 15,35-57).

Guds evige rige er et herligt rige:
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:

Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet. (Åb 21,1-4)

 

Når vi dør, kan vi enten blive brændt eller begravet i jorden. Har det nogen betydning for vores opstandelse, om vi vælger det ene eller det andet?

Jamen det kan jo slet ikke lade sig gøre!

Der har altid været mange indvendinger imod, at Jesus er opstået fra graven.

"Jesus var kun skindød."
Men tænk efter: Er det muligt, at et menneske kunne overleve tre dage i en kold grav efter en grusom korsfæstelse, blodtab og et stik i siden (som i sig selv viste, at Jesus var død - Joh 19,34)? Og hvis Jesus alligevel havde overlevet det, ville han så have kræfter til at skubbe den tunge sten fra graven?

"Disciplene stjal ham" (Matt 28,13). Eller: "Disciplene fandt på det".
Jooo ... det var den første undskyldning. Den fandt jøderne på, for at folk ikke skulle tro på opstandelsen. Men ærligt talt. Disciplene blev så bange, da Jesus blev fanget og korsfæstet, at de stak halen mellem benene og gemte sig bag lukkede døre. De var fyldt af tvivl (Joh 20,19).

Jøderne og romerne ville gerne bevise, at opstandelsen ikke fandt sted, men det kunne de ikke. Liget var væk!

Men i 40 dage efter opstandelsen viste Jesus sig for over 500 disciple - så der blev efterhånden mange, som kunne bevidne, at

Jesus lever!

<<<   FORSIDEN   KALENDER