Jesu død

<<<FORSIDEN

Luther taler om "det salige bytte". Hvad mener han med det?

Hvorfor måtte Jesus dø?

Find de 5 henvisninger. Hvad svarer de?
Matt 20,28: Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.
1 Pet 3,18: Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud.
2 Kor 5,21: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
1 Joh 2,2: Han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.
1 Joh 1,7: Jesu blod renser os for al synd.


Jesu død i Det Gamle Testamente

Kobberslangen (4 Mos 21)

Jesus bruger selv fortællingen om kobberslangen som billede på, hvad hans død skulle betyde. (Joh 3,14)

Paulus hjælper os lidt videre: Som slangerne var israelitternes forbandelse, er synden vores forbandelse. (Gal 3,13)

Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt. (Es 53,5)

Guds lam

Gud viste Abraham et offerlam, som han skulle ofre i stedet for Isak (1 Mos 22,8)

Påskelammets blod, som blev smurt på dørstolperne i Ægypten betød, at dødens engel gik forbi (2 Mos 12).

Et lam kunne bringes som syndoffer i templet (3 Mos 4,32).

Jesus er "Guds lam, som bærer verdens synd" (Joh 1,29).

 

 

Korset - en lynafleder og en bro!


Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset
(Kol 2,14)

Jesus har betalt!

Gud elsker livet - derfor er han vred over synden. (Kol 3,6)

Da Jesus døde for vore synder, ramte Guds vrede ham i stedet for os. Derfor beskytter korset os mod Guds vrede. (Joh 3,36)

Fordi vi er syndere er der en afgrund mellem os og Gud.

Korset er broen til Guds rige - til friheden!

Alt det, som vi har gjort forkert (nemlig synden), er ligesom en enorm regning, vi aldrig kan betale os fra.
Prøv at skrive de ting op, som du har gjort forkert. Eller bare lidt af det. Hvis du tænker efter, kan der hurtigt komme meget på papiret.
Hvis du sætter papiret fast på et trækors, så har du et billede af, hvad Jesus gjorde for dig på korset. Han gjorde sig til ét med din regning - og betalte prisen, så du kan være helt gældfri over for Gud.

At tro på Jesus betyder at lade ham betale regningen for vores synd. Og når Jesus har betalt, så er der ikke mere noget, som kan anklage os. Så er vores sag i orden med Gud!

<<<FORSIDEN