Jesu undervisning

<<<FORSIDEN

Jesus var en stor pædagog.
Han valgte mange forskellige indfaldsvinkler til at formidle sit budskab.

 

Jesus underviste gennem

 Undere                              
             Konfrontationer 
 Samtaler                                      
 Lignelser 
                                 Taler 
 Forudsigelser                          
               Sit eget liv og eksempel

Prøv, om du kan finde andre steder i Bibelen, end dem, der er linket til. Find fx et under og en lignelse.

<<<FORSIDEN