Jesus - hvem var han?

<<<FORSIDEN

Fisken var et af de første kristne symboler.

Bogstaverne i det græske ord for "fisk" er begyndelsesbogstaverne i "Jesus Kristus Guds Søn Frelser".
Fisketegnet blev fx brugt under kristendomsforfølgelserne. En fisk kunne betyde: Her holdes der gudstjeneste.

Luthers Lille Katekismus

Jesus havde mange navne:
Find de forskellige navne, som Jesus havde!

Navnenes betydning

Matt 1,21:

Jesus

Gud frelser
Mark 15,39:

Guds søn

Jesus er sand Gud
Luk 2,11:

Frelser

Fri hals

Kristus

Den salvede
Herren Guds navn i GT
Matt 11,19: Menneskesønnen Mennesket, den ophøjede, stedfortræder
Synderes ven Se også Matt 18,11; Matt 20,28
Åb 5,12: Lammet Den, som blev ofret
Joh 11,25: Opstandelsen Han sejrede over døden
Livet Han har det evige liv
Matt 21,5: Kongen Han skal regere
... og mange flere! Gå selv på opdagelse efter flere navne.
Se fx Mark 1,24; Joh 6,35; Joh 8,12; Joh 10,11; Joh 14,6; Joh 15,1; Åb 5,5; Åb 22,16

 

Jesus er synderes ven
Synd betyder "at ramme ved siden af målet" eller "at gøre oprør". Synden skiller os fra Gud.

Jesus er verdens frelser
Ordet "frelse" betyder "fri hals". Slavers status var efter gammel praksis markeret ved en metalring om halsen. Hvis en slave fik sin frihed - fx købt fri af én, som ville ham det godt - blev ringen fjernet. Han bliv "frihalset".
Jesus har købt os fri af syndens og dødens slaveri. Han er vores frihalser!

 

Jesus møder mennesker

Synderinden (Joh 8,1-11). Hvad siger Jesus til hende?
"Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere." (Joh 8,11)

Zakæus (Luk 19,1-10). Hvad skete der med ham?
Jesus sagde: "I dag er der kommet frelse til dette hus". Zakæus blev glad og gav halvdelen af, hvad han ejede, til de fattige - og firedobbelt tilbagebetaling, hvis han havde presset penge af nogen.

Thomas (Joh 20,24-29). Hvilket problem hjalp Jesus ham med?
Han tvivlede på, at Jesus var opstået fra de døde.

På samme måde møder Jesus os gennem sit ord. For "Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid" (Hebr 13,8).

 

Fup eller fakta
De tre første ord i juleevangeliet (Luk 2):
                         "Og det skete ..."
På latin står der: Factum est! = Det er faktum. Juleevangeliet er ikke et eventyr - Guds søn kom virkelig til jorden i Betlehem!

Jesus viste gennem sine undere, at han kommer fra Gud. Det var lige så umuligt at tro på dengang som nu. Men nogle troede, og det forvandlede deres liv.

Jesus udfordrer
Jesus gav håb til nogle mennesker. Andre blev forargede. Ingen var ligegyldige.
Han helbredte og gjorde undere. Gud var i aktion - selv om der var nogle, som mente noget andet (se Matt 12,24).
Han gik ind i det dårlige selskab.
Han afslørede de fromme hyklere.
Han stod på de fattiges side, men det vigtigste er, at han kom for at bringe Guds rige til alle og frelse os fra at gå fortabt.
Find Luk 19,10:
"Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte."

Gæt 7 rigtige

Manden, som sætter skel
Jesus er centrum i tiden. GT pegede frem mod ham. NT viser tilbage til ham. Og lige siden er tiden udmålt efter hans fødsel.
Jesus sætter skel mellem religionerne. Andre religioner lærer, at mennesket må komme til Gud. Jesus var Gud, der kom til mennesker.
Jesus sætter skel mellem mennesker. Nogle tror. Andre tror ikke.

Jesus, Guds Søn
Her gik uenigheden. Hvem var han? Da Jesus blev spurgt, om han var Guds søn, nægtede han det ikke. De jødiske ledere blev rasende (Matt 26,63-66).
Selv er han ikke i tvivl:
Se Joh 10,30: "Jeg og Faderen er ét."
Det samme fik Maria at vide, før han blev født (Luk 1,35).
Jesus viser os, hvem Gud er. Sådan som Jesus var og er, sådan er Gud. I Jesus Kristus er Gud kommet os nær.

Og vores broder
Jesus var også helt menneske. Han kunne blive træt og tørstig. Føle rædsel og frygt. Han blev fristet, men han gav ikke efter for Djævelens fristelser. Han levede det fuldkomne menneskeliv, som vi skulle have levet.

Se Hebr 4,15!

<<<FORSIDEN