Nadveren

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN

"Nadver" betyder "aftensmåltid"

Skærtorsdag aften - aftenen før Jesus blev korsfæstet - holdt Jesus påskemåltid sammen med sine disciple. Ved dén lejlighed indstiftede Jesus et helt nyt måltid: Nadveren.

Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt,
tog brødet, takkede og brød det,
gav sine disciple det og sagde:
»Tag dette og spis det;
det er mit legeme, som gives for jer.
Gør dette til min ihukommelse!«

Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet,
takkede, gav dem den og sagde:
»Drik alle heraf;
denne kalk er den nye pagt i mit blod,
som udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, så ofte som I drikker den,
til min ihukommelse!«

Luthers Lille Katekismus

Klik ind på nadverritualet

Fagudtryk ved nadveren:
                                   Oblat: Det lille brød, som uddeles ved altergangen.
                                   Disk: Den lille tallerken, som brødet ligger på.
                                   Kalk: Et gammelt ord, som betyder bæger. Det bæger, som altervinen er i.
                                   Særkalk: De små bægre, som menigheden drikker af.

 

Nadveren er:

Jesu befaling

et mindemåltid

Jesu legeme og blod

et befrielsesmåltid

et fællesskabsmåltid

mindst og størst

et styrkemåltid

en forsmag på himlen

et sted for stilhed, bøn og tak

også for dig


Hvad synes du er det vigtigste?

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN