De 10 Bud

Det femte bud:

Du må ikke begå drab

Det femte bud virker umiddelbart som en selvfølge. Selvfølgelig må vi ikke slå ihjel. Alligevel er vi mennesker gode til at slå livet i stykker.

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN


Ugens link:


Respekt for menneskeliv
.


Retten til liv.

Begge foreninger driver hjælpearbejde og oplysning om abort. De er imod fri abort.

Luthers Lille Katekismus

Had og vrede
ødelægger livet for andre og ødelægger os selv indefra.

Se 1 Joh 3,15 og Matt 5,22 !!!

Det 5. bud retter lyset mod de farlige kræfter i os selv.

Ansvarlighed
Det 5. bud handler om ansvar i politik, krig og fred, miljø. Men det handler først og fremmest om hverdagen:

Andres liv:  - i trafikken
- blandt andre mennesker
- ved TV-skærmen
Dit liv:  - kost
- motion
- stimulanser

Det 5. bud skal beskytte din næste - og dig selv.

Hvem er min næste?
Luk 10,25-37 

Du skal elske din næste som dig selv!
Matt 22,39

Det modsatte af kærlighed er ikke had, men ligegyldighed! 

Den dybeste mening med det 5. bud er at værne om livet.

Det gælder ikke kun det "vellykkede" liv, men også dem, der har det svært.
Gamle - unge. Stærke - svage. Raske - handicappede. Fødte og ufødte.

Hvad siger det 5. bud om abort? Må man slå fostre ihjel - måske bare i nogle situationer?
Hvor længe skal man holde syge mennesker kunstigt i live?

At værne om livet er at takke for livet!
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!
Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.
Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;
alle dagene stod skrevet i din bog.
(fra Sl 139,14)

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN