De 10 Bud

De tre første bud handler om dit forhold til Gud.

 1. Du må ikke have andre guder end mig.

 2. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn.

 3. Husk hviledagen og hold den hellig.

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN


Ugens link:


Bibellæserringen.
Hvordan er det bedst at læse i Bibelen? Bibellæserringen udgiver læseplaner til alle aldersgrupper.

De syv sidste bud handler om dit forhold til andre mennesker.

 4. Ær din far og din mor.

 5. Du må ikke begå drab.

 6. Du må ikke bryde et ægteskab.

 7. Du må ikke stjæle.

 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

 9. Du må ikke begære din næstes hus.

10. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

De 10 Bud står bag i salmebogen.

Hvor står de i Bibelen?

Luthers Lille Katekismus

Når vi opremser De 10 Bud, bruger vi som regel opdelingen fra Luthers Lille Katekismus.
I "På ekspedition i Bibelen" har du måske mødt en anden opdeling.

Sammenlign opdelingen her på siden med Bibelen.

Hvad er forskellen? Mangler der noget?

Jesus sammenfatter Guds vilje i det, som vi kalder "den gyldne regel":

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.
Luk 10,27

Færdselsregler

De 10 Bud gør 3 ting:

1) De fortæller os, hvad Guds kræver af os.

2) De afslører, at vi er syndere, der ikke kan - og mange gange ikke vil - leve efter Guds vilje. Derfor har vi brug for Guds tilgivelse.

3) De vejleder os til at leve som kristne.

Færdselsregler er til, for at vi kan færdes sikkert i trafikken. Hvis det skal virke efter hensigten, er alle nødt til at overholde færdselsloven.

Gud har givet os nogle færdselsregler, for at livet skal være trygt og godt for alle mennesker. Det er bl.a. de ti bud. De udtrykker, hvad der er Guds gode vilje med menneskelivet, og fordi Gud er alles skaber, gælder Guds regler også for alle mennesker.
Nogle synes, at Guds bud er strenge. Men i virkeligheden er de udtr
yk for Guds kærlighed. En kærlig far vil jo altid sætte regler for, hvad der er godt og skidt for hans børn. Ikke for at drille dem, men fordi han vil det bedste for dem.

Trafiksyndere

I trafikken er der ingen, der får præmie for at køre efter reglerne. Men der vanker bøder, hvis politiet bare én gang ser, at man kører over for rødt.

Vi mennesker er ofte ulydige over for Gud, og så viser Guds bud os, hvad der er galt med os. Nemlig, at vi er syndere - at vi ikke er, som vi skulle være ifølge Guds vilje. Det er alvorligt, for Gud er hellig, og det betyder, at han ikke kan have med synd at gøre.
Bare det at overtræde Guds bud på ét eneste punkt (Jak 2,10), er det samme som at stille sig uden for Guds vilje og dermed uden for Guds kærlighed. Guds bud viser os, at det er vores situation - helt konkret.

Hvem betaler bøden?

Guds bud overbeviser os om, at vi ikke kan undvære Jesus som vores frelser. Jesus kom til jorden for at tage straffen for vore synder. Enhver, som tror på ham, går fri!
Når vi lærer Jesus at kende, kommer vi også til at holde af livets færdselsregler, sådan som vi møder dem i de ti bud. For når Jesus elskede os så højt, at han ville tage vores straf, så vil vi selvfølgelig gerne prøve på at leve sådan, som han vil have det.
Og når det så ikke lykkes for os, så må vi glæde os over, at Jesus ikke kun tilgiver os én gang. Vi må leve i tilgivelsen. Altid.

Gode gerninger gør ikke nogen til en kristen!

Men en kristen gør gode gerninger!

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN