<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN

NT = Det Nye Testamente

NTs bøger er skrevet efter Jesu opstandelse.

NT består af fire hoveddele: Evangelierne, Apostlenes gerninger, Brevene og Johannes' Åbenbaring.

NT handler først og fremmest om Jesus.
NT fortæller om de første menigheders liv og vækst.
NT viser os, hvad kristendommen (troen på Jesus) går ud på.
NT lærer os, hvordan vi skal leve som kristne.
NT peger også fremad mod de sidste tider og Jesu genkomst.

NT er den sidste del af den kristne bibel.


Ugens link:


WWW.SOGN.DK

Begge portaler fører dig på rundtur i Folkekirken.

Nu skal du øve dig i at slå op i Bibelen.
Find nedenstående steder i NT, og skriv, hvad de handler om.
Husk at klikke videre på de blå links. Her står der meget mere om, hvad de forskellige afsnit indeholder.

NT indeholder:

NT viser os:

Jesus er frelseren
Den kristne tro
Det kristne liv
Det kristne håb

Evangelierne:

Luk 2,1-20

Matt 5-7

Matt 6,9-13

Matt 7,12

Luk 10,30-37

Luk 15,11-32

Joh 3,16

Mark 14,12-26

Luk 23,26-56

Joh 19,17-42

Matt 28

Mark 16

Luk 24

Joh 20

Apostlenes Gerninger:

ApG 1,1-12

ApG 2,1-41

ApG 9,1-31

Brevene:

1 Kor 13

Hebr 11

Johannes' Åbenbaring:

Åb 21,1-8

 

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN