<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN

GT = Det Gamle Testamente

GT var (og er stadig) jødernes bibel.
Jesus var jøde. Derfor var GT også Jesu bibel.

GTs bøger er skrevet gennem flere hundrede år før Jesu fødsel og peger frem mod Jesus.

GT er den første (og største) del af den kristne bibel.


Ugens link:

Den Danske Israelsmission og Israelsmissionens Unge

Nu skal du til at øve dig i at slå op i Bibelen.
Find nedenstående steder i GT, og skriv, hvad de handler om.
Måske kan indholdsfortegnelsen forrest i Bibelen hjælpe dig til at finde rundt.
Hvis du kan huske nogle af de steder, som du finder, så er det meget nemmere at finde rundt i Bibelen senere hen.

GT indeholder:

GT viser os:

Gud er skaberen
Guds vilje med livet
Gud holder, hvad han har lovet i Bibelen.

De fem Mosebøger:

1 Mos 1-2

1 Mos 3

1 Mos 6,1-9,17

1 Mos 12,1-9

2 Mos 13,17-22

2 Mos 20,1-17

4 Mos 6,24-26

Historiske bøger:

1 Sam 17,20-54

Poetiske bøger:

Sl 23

Profetiske bøger:

Es 53

Mika 5,1

 

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN