Bibelen

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN

Når vi vil lære noget om Gud, er vi helt afhængige af, at Gud først har ladet os få noget at vide om sig selv. At Gud har åbenbaret sig.

At åbenbare betyder: At lade noget, som er skjult, komme til syne.

Gud har åbenbaret sig i
         
- naturen.
          - samvittigheden.
          - Bibelen.

Prøv at skrive lidt om, hvad vi kan lære om Gud de tre steder.


Ugens link:


Det Danske Bibelselskab


Herunder er der en side, hvor du kan se hele Bibelen og søge i den.


Det er ligesom en dør, der lukkes op. Så længe den er lukket, kan man ikke vide noget om det, der er indenfor.

Gæt 7 rigtige


Bibelen består af to dele:
Det Gamle Testamente (GT), som er skrevet på hebraisk
Det Nye Testamente (NT), som er skrevet på græsk

Ordet "Bibel" betyder bøger. Bibelen er et helt bibliotek.
I GT er der 39 bøger. De er skrevet før Jesu fødsel.
I NT er der 27 bøger. De er skrevet efter Jesu opstandelse.


reol.gif (141299 byte)
Klik på Bibelens bogreol - så får du den i stor størrelse.
Hvis du har Acrobat Reader 4.0 kan du klikke her - den er meget bedre!

Bibelen er delt op i kapitler og vers. Fx betyder Joh 3,16: Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16.

Hvad betyder 2 Pet 1,21? (se evt. i Bibelens indholdsfortegnelse)
Hvad står der om Bibelen i 2 Pet 1,21:
"Drevet af                        har mennesker sagt det, der kom fra Gud."

I Bibelen taler Gud til os gennem mennesker, som har skrevet det ned, som han ville.

Bibelen er Guds ord, selv om den er skrevet af mennesker.


Bibelens hovedindhold finder vi i det, som vi kalder "den lille bibel", Joh 3,16.
Hvad står der?


Bibelen er ikke menneskers tanker om Gud, men Guds tanker om os.

Læs 2 Tim 3,14-16 og Sl 119,105


Bibelen har meget at fortælle os. Hvad synes du er det bedste:

- at Gud har skabt dig
- at Gud holder af dig
- at Gud har en plan med dit liv

- at Jesus gav sit liv for dig
- at Jesus vil være din ven
- at Jesus vil frelse dig fra fortabelsen

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN