Gud og det onde

<<<   FORSIDEN  TROSBEKENDELSEN

- Jeg tror ikke på Gud, for der er så meget ondt i verden!
eller:
- Jeg tror ikke på mennesket, for der er så meget ondt i verden!
... hvad siger du?

Magt eller afmagt

Regeringer             Ord        Forældre         Våben       Ensomhed         Død          Andres meninger            Sorg           Det onde    Fattigdom      Straf        Kærlighed           Arbejdsløshed         Det gode        Mobning        Sygdom     Politiet          Fiasko      Løgn           Djævelen        Gud         
Hvad er det, der har magt over os? Hvad er vi bange for? Hvad er godt, og hvad er ondt?

Luthers Lille Katekismus


Læs beretningen om syndefaldet! Den står i Første Mosebog kap. 3

Lidelse

Der er meget i verden, som gør ondt.

Er det Guds skyld?
Er det Djævelens skyld?
Er det vores egen skyld?

Kan Gud være en kærlig Gud, når der er så meget ondt i verden?

Synd
- det er ikke kun de andre!
- betyder "at ramme forbi målet".
- er at sige "nej", når Gud siger "ja" - og omvendt!
- ødelægger livet.
- er alt det i os, som skiller os fra Gud og hans kærlige vilje.
Jesus kom “for at tilintetgøre Djævelens gerninger” (1 Joh 3,8).

               Spørgsmålet er, om vi er på hans side.

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN