Gud

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN


Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.
                     (DDS 12)


Ugens link:


Her er der masser af materiale og diskussioner om skabelsen og videnskaben.

Han bestemmer stjernernes tal
og kalder dem alle ved navn.
                          (Sl 147,4)

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.
                                              (Sl 8,4-6)


Jeg er værdifuld i Guds øjne!!!

Luthers Lille Katekismus
- Skrevet for at lære almindelige mennesker om kristendommen.
- Udkom første gang i 1529.
- En af Folkekirkens bekendelsesskrifter.
- Den ældste konfirmandbog.
- Står bag i Den Danske Salmebog.
- Stadig aktuel !!!

DET FØRSTE BUD

Bibel.jpg (1963 byte)Se selv efter:
Skabelsesberetningen kan du finde i Første Mosebog kapitel 1-2.

Hvor er urmageren?

- En kristen ved, at Gud er til!

- Videnskaben har bevist, at der ikke findes nogen Gud!

Hvem har ret?

Smag og se, at Herren er god; (Sl 34,9)

Bibel.jpg (1963 byte)Jesus siger:
Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv.
(Joh 7,17)

(K&K)

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN