Sct. Michaelis Kirke   Litteratur 

Indhold:         

Livet, dåben, konfirmationen
Gud
Gud og det onde
Dåben
Bønnen
Bibelen
Det Gamle Testamente
Det Nye Testamente
De 10 bud
- 1. - 3. bud
- 4. bud
- 5. bud
- 6. bud
- 7. bud
- 8.-10. bud
Kirken og kirkeåret
Gudstjenesten
Nadveren
Jesus - hvem var han?
Jesu undervisning
Jesu død
Jesu opstandelse
Omvendelsen, tilgivelsen, troen
Guds omsorg
Kærligheden
Døden og opstandelsen
Helligånden
Luthers Lille Katekismus
Prøve: Trosbekendelsen
Konfirmationen
Blå mandag